Fratsia 1968 reisinformatie zomerkamp (IN DUTCH)

 

 

Oecumenische Jeugdraad in Nederland                                         (In Word gezet december 2014, archief Jean Bingen)

Maliebaan 88, Utrecht. Tel. 30 – 13492  Gironummer 510930

 

 

Aan de deelnemers aan het werkkamp op Kythera, Fratsia (was eerst Platia-Amos) van 6 juli – 13 augustus 1968

 

 

Beste mensen,

 

Hier zijn nog wat gegevens voor de deelnemers aan dit Kythera-werkkamp.

De groep vertrekt op zaterdag 6 juli, ’s ochtends.

De groepsreis begint en eindigt in Nijmegen. Neem dus een kaartje woonplaats-Nijmegen, want verder gaat de reis op het groepsbiljet.

Op de terugreis moet iedereen voor Nijmegen de kondukteur vragen een kaartje uit te schrijven Nijmegen-woonplaats. Hierop behoeven geen administratiekosten betaald te worden.

Het reisschema ziet er als volgt uit:

Heen:

6 juli za                   Nijmegen               V. 10.23 uur

Köln Hbf A. 12.37 u

Overstappen

Köln Hbf V. 13.00 u

München               V. 20.58 u

7 juli zo                  Villach                    V.   2.45 u

Ljubliana                V.   5.23 u              Hellas-expres

Zagreb                    V.   8.o7 u

Beograd V. 14.13 u

8 juli ma Thessaloniki          A.   4.35 u

Athinai                   A. 14.41 u

Overnachten de nacht van 8/9 juli en 9/10 juli in een Youth Hostel in Athene, in de Kallipoleos Street 20, in de wijk BYRON van Athene, tel: 764889.

Deze jeugdherberg is niet centraal gelegen, maar er zijn behoorlijke douches, toiletten e.d., wat na een dergelijke treinreis wel nodig is. Deze jeugdherberg is door Oec. Jeugdraad gereserveerd.

Wanneer men taxi’s neemt van het station, let dan goed op de meter. Vraagt de taxichauffeur meer dan op de meter staat, haal er dan direkt de politie bij.

Men kan natuurlijk ook gewoon openbaar vervoer nemen.

In de jeugdherberg kunnen de reserveringen voor de boot geboekt en betaald worden.

Dit is nodig om zeker te zijn van een plaats op de boot “Myrtidiotisa” van Piraeus naar Kythera. De prijs was verleden jaar 87 Drachmen per persoon. Wees een uur vóór het vertrek van de boot aanwezig.

10 juli wo               Piraeus                                   V. 10.00 uur

Kythera (Chora)                    A. 22.30 u

Deze boot de “Myrtidiotisa” vertrekt elke woensdag vanaf de haven Piraeus. Verifieer de vertrektijd ook nog even in Athene de dagen ervoor, opdat er geen misverstanden ontstaan.

Om bij de boot te komen is het mogelijk om b.v. 2 taxi’s te nemen voor de bagage + één kampdeelnemer per taxi, terwijl de rest de bus en de ondergrondse neemt.

Let ook hier op de prijs, die betaald moet worden.

Bij aankomst op Kythera zal de Fam. Koksma aanwezig zijn om het werkkamp op te vangen.

Terugreisschema:

8 augustus do Kythera                        V. 16.00 uur (per boot “Myrtidiotisa”)

9 augustus vr Piraeus                          A.   5.00 uur

Overnachten in Athene of elders, afhankelijk van de plannen van de groep i.v.m. trips e.d.

Door de Oec. Jeugdraad is dus niets gereserveerd. Regel dit wel op de heenweg.

Voor de terugreis zou men gebruik kunnen maken van de Youth Hostel Drossi (nabij Leoforos Alexandras). Deze is zeer centraal gelegen, men moet er om 24.00 u binnen zijn, het sanitair is echter onvoldoende.

Direkte verbindingen met de stad zijn echter goed.

11 augustus zo                      Athinai                   V. 16.31 uur

12 augustus ma                    Thessaloniki          V.   2.03 u

Beograd V. 16.13 u

Zagreb                    V. 22.37 u

13 augustus                           Ljubliana                V.   1.10 u

Villach                    V.   3.19 u

München               V.   9.32 u

Köln Hbf.                A. 16.42 u              Overstappen

Köln Hbf.                V. 17.20 u

Nijmegen               A. 20.02 u

Wees voor de terugreis vroegtijdig bij de trein, minimaal een uur voor het vertrek. Controleer of alle deelnemers, die per groep terugreizen er ook werkelijk zijn.

De heen- en terugreis is dus voor de groep in orde gemaakt, waaronder gereserveerde plaatsen.

Mochten er uiteindelijk minder deelnemers zijn dan aangegeven staat op het groepsbiljet, laat de leiding er dan wel voor zorgen, dat het werkelijke aantal reizenden wordt aangetekend op de achterkant van het betreffende groepsbiljet door de kondukteur van àlle landen, waar men doorheen reist en laat vooral het bijbehorende controlekaartje niet knippen. De niet-geknipte controlekaartjes niet afgeven en goed bewaren, evenals het groepsbiljet, dat men bij de uitgang ongeldig moet laten stempelen, maar wel moet behouden.

Voor de boot is dus van hieruit niets geregeld. De jeugdherberg alleen op de heenreis is door ons gereserveerd.

Door ieder die aan dit werkkamp deelneemt, behoort reeds het inschrijfgeld ad f. 25,- en het verzekeringsgeld ad f. 14,- voldaan te zijn op onze giro.

Houdt het reeds ontvangen roze verzekeringspapier bij de hand en lees goed na, waarvoor men verzekerd is (Géén bagageverzekering).

De treinkosten bedrage f. 219,-, hetgeen men vóór de reis dient te storten op giro 510930 t.n.v. Oecumenische Jeugdraad, onder vermelding van “reiskosten Platia Amos”. De bootreis is hierbij niet inbegrepen, maar wordt in Athene betaald door iedere deelnemer.

Het is het gemakkelijkste, dat iedere deelnemer f. 3,50 per dag in Grieks geld in de kamppot stort. Neem dan het totaal van de totale reisdagen, in dit geval dus 37 dagen x f. 3,50. Uit deze pot kunnen dan de kosten voor eten betaald worden, overnachtingen in Athene e.d. Blijft er iets over, dan kan dit mooi dienen voor de resterende dagen in Athene.

Verder dient men dus voor eigen zakgeld te zorgen.

Voor het werk is het beslist noodzakelijk een paar oude handschoenen als werkhandschoenen mee te nemen en een paar zeer stevige werkschoenen.

Hoge hakken kunnen thuis “gespaard” worden.

Het werkkamp is ook wat het werk betreft een verlengstuk van het vaste team van de Wereldraad van Kerken o.l.v. Ir. Koksma.

Een volgend werkschema zou gehanteerd kunnen worden, maar overleg dit nog met elkaar:

Corvee                   4.30 uur opstaan

Opstaan  4.45 u

Ontbijt                    5.00 – 5.30 u

Werken                  5.45 – 12.15 u

Pauze                      8.45 – 9.15 u (brood + drinken)

2e pauze 10.45 – 11.00 u

Voor onderweg op deze lange treinreis heen en terug, is het raadzaam om genoeg fruit mee te nemen voor de reis. Brood wordt meestal te veel meegenomen.

Zorg voor een veldfles, zodat deze op stations gevuld kan worden; neem wat limonadesiroop mee om dat water nog lekker te maken ook.

Een geldige pas is uiteraard noodzakelijk! Verder niets. Om te weten wat er allemaal verder meegenomen moet worden is het goed nog even bijgaand stencil te raadplegen.

Jullie hebben wel gezien, dat de trein ’s ochtends al om 10.23 uur uit Nijmegen vertrekt. Mocht je dit dus dezelfde ochtend niet kunnen halen, kijk dan of je familie of vrienden op dezelfde route hebt, waar je kunt overnachten, zodat de trein uit Nijmegen zonder moeite te halen is.

Heb je geen familie of vrienden in de buurt, wees dan zo brutaal om een mede-werkkamper, aangegeven op de deelnemerslijst, op te bellen.

In het kader van een werkkamp mag je veel van elkaar verwachten als je elkaar wat vraagt.

Zoals in de folder ook reeds aangegeven, wordt dit een tentenkamp. Zoals ook voorgaande jaren, bouwen we een dergelijk tentenkamp op, met gebruikmaking van de tenten, die sommige deelnemers reeds hebben.

Heeft iemand b.v. een tweepersoons of een driepersoons tent, dan kan hij of zij dus één respectievelijk twee andere werkkampers onderdak verschaffen.

Op de oriëntatiedag zullen we dit even nagaan.

Naast tenten zal er door iedere werkkamper een warme slaapzak meegenomen moeten worden, met of zonder luchtbed, afhankelijk van het feit of men wel of niet hard wenst te liggen.

Kampeerders onder de deelnemers zullen wel weten, wat ze prefereren onder hun slaapzak.

 

Wij wensen jullie een heel goed kamp toe en zijn benieuwd de sterke verhalen en de prachtige dia’s bij terugkomst te mogen zien.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Oecumenische Jeugdraad

(mede namens de Herv. Jeugdraad)

Ds. H. Scheeper, alg. sekretaris.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.